Το RISE βγαίνει στην Αθήνα. Αυστηρά με 20 ευρώ. 3+ value for money επιλογές εξόδου σε μία περιοχή, σε μία μέρα.