Κεντρική Διεύθυνση
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α.Ε.

(Ιφιγενείας 47, 14231 Ηράκλειο, Αττική, ΑΦΜ 094510085)

Executive Producer: Ιάκωβος Πανουργιάς

Content Manager: Γεράσιμος Μανωλίδης

Editor-in-chief: Έλβη Μιχαηλίδου 

Page Administrator: Μίλτος Τσιμπούκης

Authors: Σοφία-Θεοδώρα Γιλτίζη, Γιάννης Δημητρέλλος, Ηλίας Ζέρβας, Κωνσταντίνα Παπασπύρου

Στείλτε τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις σας στο info@rise.gr