Το RISE TV και η video journalist Σοφία Θεοδώρα Γιλτίζη, βρίσκονται στη καρδιά των πιο σημαντικών δρώμενων της πόλης. Όλα όσα έγιναν στο Winter Plissken 2017.