Σκοπός να αναδειχθεί η Αττική σε πόλο πολιτισμού.

Το ποσό των 28 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η Περιφέρεια Αττικής, έτσι, στον «Πολιτιστικό Χάρτη της Αττικής», εντάσσονται 18 έργα, ενώ τα χρήματα θα αντληθούν από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Ενδεικτικά προωθούνται σημαντικά έργα που εμπλουτίζουν τον πολιτιστικό χάρτη της Αττικής, όπως:

  • Η αποκατάσταση Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου (Φυλακές Αίγινας) για νέες χρήσεις.
  • Η αποκατάσταση του «Στρατιωτικού» κτιρίου – Μουσείο Σωτηρία – του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία».
  • Η διαμόρφωση αρχαιολογικών διαδρομών – υποδομές ανάδειξης στον αρχαιολογικό χώρο των μεταλλουργικών εργαστηρίων και μεταλλείων της κοιλάδας Σούριζας – Αγριλέζας Λαυρεωτικής – Φάση Α’.
  • Η στερέωση και συντήρηση του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα.
  • Η στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας – Φάση Α’.