Τι υπάρχει στους πρόποδες του όρους «Δίδυμο»;

Η γη φαίνεται να έχει βυθιστεί σε δύο σημεία που μοιάζουν με ηφαιστειακούς κρατήρες και οι επιστήμονες εικάζουν ότι πρόκειται για κατακρήμνιση σπηλαίων αλλά η όψη τους θυμίζει κρατήρες μετεωριτών, όπως αυτοί που βρίσκονται στο φεγγάρι. Και πού βρίσκονται όλα αυτά; Στους πρόποδες του όρους «Δίδυμο», στην Αργολίδα!

Η απόλυτη σιωπή που επικρατεί στο εσωτερικό τους σπάει μόνο από τα τιτιβίσματα πτηνών που ακούγονται με αντήχηση λόγω του κυκλικού σχήματος των κρατήρων. Στον έναν από τους δύο υπάρχουν δύο εκκλησάκια της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου (11ος – 14ος αιώνας). Το βάθος του  μικρού κρατήρα είναι 80 μέτρα μέσα στα στρώματα των προσχώσεων και η διάμετρος του είναι 150 μέτρα.

Ο ένας κρατήρας βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού και ονομάζεται «μεγάλη σπηλιά» και ο δεύτερος, στην πεδιάδα και ονομάζεται «μικρή σπηλιά».