Μέσω του συγκεκριμένου αλγόριθμου, αυξάνονται οι προοπτικές εύρεσης εργασίας.

Ερευνητές από τις ΗΠΑ και την Ελβετία ανέπτυξαν τον πρώτο υπολογιστικό αλγόριθμο που βοηθά τις κρατικές, δημοτικές ή όποιες άλλες αρμόδιες αρχές να πετύχουν καλύτερη ενσωμάτωση των μεταναστών στην τοπική αγορά εργασίας και γενικότερα στην κοινωνία υποδοχής.

Ο αλγόριθμος μηχανικής μάθησης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις προοπτικές εύρεσης εργασίας ενός πρόσφυγα σε σχέση με τις τωρινές μεθόδους, διευκολύνοντας έτσι τη δύσκολη μεταβατική περίοδο ανάμεσα στην παλιά γνώριμη και στη νέα άγνωστη για εκείνον πατρίδα του.