Τέλος εποχής στα χάρτινα εισιτήρια

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ από τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου θα αρχίσουν σταδιακά να κλείνουν οι μπάρες στους σταθμούς των μέσων μεταφοράς. Στους σταθμούς που θα κλείνουν οι πύλες, θα υπάρχει υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση προσώπων που δεν έχουν λάβει ακόμα προσωποποιημένη κάρτα (π.χ. άνεργοι, ΑΜΕΑ, άλλοι δικαιούχοι). Το κλείσιμο των πυλών θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 20.12.2017.

Από την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, θα εκδίδονται και θα επικυρώνονται μόνο ηλεκτρονικά εισιτήρια και κάρτες και για την εξυπηρέτηση του κοινού, έτσι παύει ολοσχερώς η χρήση (έκδοση, ακύρωση) χάρτινων εισιτηρίων και καρτών.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr