Η Σοφία-Θεοδώρα Γιλτίζη επισκέφτηκε το Ρομάντσο και τις εκθέσεις μιας ημέρας του KROMA, μιας Διεθνής Πλατφόρμας Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού. Η θεματική έκθεση του Σωτήρη Φωκέα, με τίτλο ‹‹Get It? Get It? Get It?››, αποτελεί το πέμπτο KROMA One-Off και είναι σίγουρα μια πρωτοποριακή εικαστική πρόταση.