Ο Σπύρος Μαργαρίτης αποδέχεται την πρόκληση να ξοδέψει μόλις ένα 20ευρω στην περιοχή του Ζωγράφου.