Από το 2015 ζητάμε από ανθρώπους δημιουργικούς και ενδιαφέροντες να μας αφήσουν να ακούσουμε τις βαθύτερες σκέψεις τους. Τι φοβούνται; Τι αγαπάνε; Τι χρειάζονται; 

Και κυρίως πώς αντιδρούν ως εξωτερικοί παρατηρητές των πιο εσωτερικών σκέψεών τους;

Οι απαντήσεις (και οι τέλειες αντιδράσεις τους) στο RISE.