Είσαι γυναίκα; Τόσο το χειρότερο…

Μια άκρως απογοητευτική πρωτιά όπως δείχνουν τα ποσοστά του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), λαμβάνει η Ελλάδα μιας και βρίσκεται στην τελευταία θέση, όπως το 2010 και το 2012. Η Ε.Ε. καταγράφει σήμερα βαθμολογία 66,2 σε σύνολο 100 όσον αφορά τις συνθήκες ζωής των γυναικών στην Ελλάδα βαθαίνοντας τις ανισότητες. Οι έξι τομείς μέτρησης όπου παρατηρήθηκαν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά είναι οι εξής:

  • τομέας της εργασίας
  • τομέας των χρημάτων
  • τομέας της εξουσίας
  • τομέας της υγείας

Δείτε τον αναλυτικό πίνακα

RISETV_Pinakas cor