Στην Αγία Παρασκευή περνάμε καλά…

Επισκεφθήκαμε τα:

Big Spoon – Αγίου Ιωάννου 65

The Duchess Coffee & Bagels – Αγίου Ιωάννου 53

Sweetheart – Αγίου Ιωάννου 47

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr