Στο Χολαργό περνάμε καλά…

Επισκεφθήκαμε τα:

White Spoon,  Λεωφ. Μεσογείων 236 & Βεντούρη 1, Χολαργός.

Τζώννυ Ντέπυ, Μεσογείων 234, Χολαργός

Cine Χολαργός, Μεσογείων 232, Χολαργός