Ο Σπύρος Μαργαρίτης αποδέχεται την πρόκληση να ξοδέψει μόλις ένα 20ευρω στην περιοχή της Καλλιθέας.