Πλέον οι νέοι του Βελγίου θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν σε βάθος την ελληνική γλώσσα!

Ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Ζουράρις και η υπουργός Παιδείας της Γαλλόφωνης Κοινότητας Marie- Martine Schyns, υπέγραψαν την Χάρτα Συνεργασίας «Εισαγωγή σε Γλώσσα και Πολιτισμό», με βάση την οποία προβλέπεται η εισαγωγή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, ιστορίας αλλά και λογοτεχνίας στο πρόγραμμα σπουδών της Πρωταβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Βελγίου. Ακόμα, στα πλαίσια της ίδιας Χάρτας Συνεργασίας, στη συνάντηση προτάθηκε από την ελληνική πλευρά να προσφέρονται τα νέα ελληνικά ως τρίτη διδασκόμενη γλώσσα στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, κάτι το οποίο και συμφωνήθηκε. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική κίνηση αφού φαίνεται ότι η πολυποίκιλη ελληνική γλώσσα και η ελληνική κουλτούρα συλλήβδην επεκτείνεται και εκτός των συνόρων της χώρας.