Οι καλύτερες ιστορίες, οι μεγαλύτερες αλήθειες και τα ομορφότερα ψέματα γύρω από την πόλη κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα. Εμείς τα καταγράφουμε.