Ένα Manifesto διαφορετικό από τ΄άλλα…

Η Cate Blanchett, μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες ηθοποιούς και ο Julian Rosefeldt, ένας από τους κυριότερους σύγχρονους δημιουργούς με παρουσία στο Moυσείο Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης (ΜοMA) και τη Saatchi Gallery του Λονδίνο, δημιούργησαν το Manifesto.

Η Blanchett εκτελεί 13 μονόλογους με διαφορετικούς χαρακτήρες στη ταινία του γερμανικού εικαστικού καλλιτέχνη, εξετάζοντας τις διαφορές σύγχρονων κινημάτων της τέχνης. Οι εμφανίσεις της περιλαμβάνουν τα πάντα: από έναν άστεγο, μια χορογράφο, ένα εταιρικό αφεντικό. Το θεωρητικό υπόβαθρο της κάλυψης των μονολόγων είναι τεράστιο, αλλά η ιδέα της εγκατάλειψης ή της καταστροφής του παρελθόντος για τη δημιουργία του μέλλοντος,  και η παθιασμένη καταγγελία των αξιών του καπιταλισμού και της αστικής τάξης εμφανίζονται ως τα επαναλαμβανόμενα θέματα στην αναδιοργάνωση του τα κείμενα.