Ένα Manifesto διαφορετικό από τ΄άλλα…

Η Cate Blanchett, μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες ηθοποιούς και ο Julian Rosefeldt, ένας από τους κυριότερους σύγχρονους δημιουργούς με παρουσία στο Moυσείο Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης (ΜοMA) και τη Saatchi Gallery του Λονδίνο, δημιούργησαν το Manifesto.

Η Blanchett εκτελεί 13 μονόλογους με διαφορετικούς χαρακτήρες στη ταινία του γερμανικού εικαστικού καλλιτέχνη, εξετάζοντας τις διαφορές σύγχρονων κινημάτων της τέχνης. Οι εμφανίσεις της περιλαμβάνουν τα πάντα: από έναν άστεγο, μια χορογράφο, ένα εταιρικό αφεντικό. Το θεωρητικό υπόβαθρο της κάλυψης των μονολόγων είναι τεράστιο, αλλά η ιδέα της εγκατάλειψης ή της καταστροφής του παρελθόντος για τη δημιουργία του μέλλοντος,  και η παθιασμένη καταγγελία των αξιών του καπιταλισμού και της αστικής τάξης εμφανίζονται ως τα επαναλαμβανόμενα θέματα στην αναδιοργάνωση του τα κείμενα.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr