Οι αντιδράσεις σε 5 φάσεις.

Εν αρχή ήταν η αγωνία.

Κάποιοι παραήταν εκδηλωτικοί στις αντιδράσεις τους.

Υπήρξαν κι εκείνοι που υπερασπίστηκαν με πάθος την σχολή τους…

…εκείνοι που είχαν μερικές εύλογες απορίες…

Και φυσικά οι υπερήφανοι.