Οι αντιδράσεις σε 5 φάσεις.

Εν αρχή ήταν η αγωνία.

Κάποιοι παραήταν εκδηλωτικοί στις αντιδράσεις τους.

Υπήρξαν κι εκείνοι που υπερασπίστηκαν με πάθος την σχολή τους…

…εκείνοι που είχαν μερικές εύλογες απορίες…

Και φυσικά οι υπερήφανοι.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr